Indikert forebygging: Aktive tiltak sammenliknet med ingen / minimalt med tiltak

Populasjon: Barn og unge med snittalder 15-25 år.
Intervensjon: Aktiv intervensjon, kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Ingen/minimal behandling
Basert på: Le, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Bekymring vekt og figur ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (208 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,13 (95 % KI -0,41 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Misnøye med egen kropp ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (182 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell-0.39 (95 % KI -1,20 til 0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Slanking ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (182 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.31 (95 % KI -0,74 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Bulimisk atferd ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (182 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0.06 (95 % KI-0,46 til 0,58)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
BMI ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
3 studier (287 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell -0.52 (95 % KI -1,42 til 0,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Bekymring for vekt og figur ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (208 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.14 (95 % KI -0,41 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
BMI ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (208 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell -0.78 (95 % KI -1,76 til 0,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil