Behandling anoreksi: Tredjebølgebehandling sammenliknet med annen/ingen behandling

Populasjon: Barn og unge 11-21 år med spiseforstyrrelser
Intervensjon: Tredjebølgebehandling, DBT
Sammenligning: Alle typer tiltak, også pre-post
Basert på: Buerger, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer på spiseforstyrrelse
Studier (antall personer)
7 studier (142 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohen´s D -0,67 (-0,87 til -0,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lavt antall deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert –1 på grunn av studiedesign: hovedsakelig historisk kontroll
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert