Behandling anoreksi: Multifamilieterapi sammenliknet med ingen behandling, behandling som vanlig eller annen behandling

Populasjon: Ungdommer med spiseforstyrrelser
Intervensjon: Multifamilieterapi
Sammenligning: Ingen behandling, behandling som vanlig eller annen behandling
Basert på: Zinser, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Endringer i vekt
Studier (antall personer)
5 studier (206 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,15 (95 % KI 0,94 til 1,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lavt antall deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Selvrapporterte anoreksisymptomer
Studier (antall personer)
2 studier (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,83 (95 % KI -1,28 til -0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lavt antall deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Humør og psykologisk velvære hos deltaker
Studier (antall personer)
4 studier (297 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,59 (95 % KI -0,88 til -0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lavt antall deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Familiemedlemmers humør og livskvalitet
Studier (antall personer)
2 studier (114 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,47 (-0,84 til -0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lavt antall deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av historisk kontroll
Utfall
Depresjonssymptomer hos foreldre
Studier (antall personer)
2 studier (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,58 (95 % KI -0,95 til -0,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lavt antall deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert