Behandling bulimi: Kognitiv atferdsterapi (CBT-ED/KAT-ED) sammenliknet med familieterapi eller støtteterapi

Populasjon: Barn og ungdom med bulimi
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser og veiledet selvhjelp
Sammenligning: Familieterapi eller støtteterapi
Basert på: NICE, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Renselsesfrekvens (purges) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (86 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,33 (KI 95 % -0,10 til 0,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, uklar randomisering 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Overspisingsepisoder (binges) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (86 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,23 (KI 95 % -0,20 til 0,65)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, uklar randomisering 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Depresjon ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (110 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,43 (KI 95 % 0,00 til 0,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, uklar randomisering 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE totalskåre ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (110 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,28 (KI 95 % -0,15 til 0,70)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, uklar randomisering 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Remisjon ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (215 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon: 186/1000
Effektestimater
Oppnådd remisjon: 100 flere per 1000 (fra 7 færre til 273). Risk ratio 1,54 (KI 95 % 0,96 til 2,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, uklar randomisering 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende direkthet: både bulimi- og EDNOS-pasienter 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Renselsesfrekvens (purges) ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,00 (KI 95 % -0,48 til 0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, uklar randomisering 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Overspisingsepisoder (binges) ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,06 (KI 95 % -0,54 til 0,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, uklar randomisering 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Remisjon ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (215 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon ved oppfølging: 363/1000
Effektestimater
Oppnådd remisjon ved oppfølging: 54 færre per 1000 (160 færre til 109 flere). Risk ratio 0,85 (KI 95 % 0,56 til 1,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, uklar randomisering 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende direkthet: både bulimi- og EDNOS-pasienter 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe