Behandling bulimi: Familieterapi sammenliknet med individualterapi (forts.)

Populasjon: Barn og ungdom med bulimi, 12-20 år
Intervensjon: Familieterapi (Maudsleys modell) og familiebasert terapi (FBT-BN)
Sammenligning: Individualterapi
Basert på: NICE, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Avholdenhet fra oppkast (EATATE) ved oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (54 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Unngått å kaste opp: 560/1000
Effektestimater
Unngått å kaste opp: 45 færre per 1000 (fra 246 færre til 286 flere). Risk ratio 0,92 (KI 95 % 0,56 til 1,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Renselsesfrekvens (purges) ved oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,00 (KI 95 % -0,48 til 0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Oppkast frekvens EDE (Eating Disorder)
Studier (antall personer)
1 studie (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,17 (KI 95 % -0,65 til 0,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE global skår ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (137 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,38 (KI 95 % -0,72 til -0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE restriksjon ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,38 (KI 95 % -0,86 til 0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE bekymring for figur ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,58 (KI 95 % -1,06 til -0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE bekymring for vekt ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,46 (KI 95 % -0,94 til 0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Yale-Brown-Cornell Eating Disorder Scale ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,37 (KI 95 % -0,85 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Depresjon BDI ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (137 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,10 (KI 95 % -0,43 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Service User Experience Helping Relationship Questionnaire ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (71 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,41 (KI 95 % -0,88 til 0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe