Behandling bulimi: Familieterapi sammenliknet med individualterapi

Populasjon: Barn og ungdom med bulimi, 12-20 år
Intervensjon: Familieterapi (Maudsleys modell) og familiebasert terapi (FBT-BN)
Sammenligning: Individualterapi
Basert på: NICE, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
3 studier (295 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon: 248/1000
Effektestimater
Oppnådd remisjon: 67 flere per 1000 (fra 32 færre til 214 flere). Risk ratio 1,27 (KI 95 % 0,87 til 1,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende direkthet: både bulimi- og EDNOS-pasienter 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Overspisingsepisoder (binges) frekvens ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (157 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,09 (KI 95 % -0,40 til 0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Avholdenhet fra oppkast (EATATE) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Unngått å kaste opp: 323/1000
Effektestimater
Unngått å kaste opp: 42 færre per 1000 (fra 190 færre til 274 flere). Risk ratio 0,87 (KI 95 % 0,41 til 1,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende direkthet: både bulimi- og EDNOS-pasienter 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Renselsesfrekvens (purges) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (86 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,33 (KI 95 % -0,75 til 0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Oppkast frekvens EDE (Eating Disorder Examination) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (71 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,64 (KI 95 % -1,12 til -0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE global skår ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (155 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,38 (KI 95 % -0,69 til -0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3, 5
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE restriksjon ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (71 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,51 (KI 95 % -0,98 til -0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE bekymring for figur ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (71 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,54 (KI 95 % -1,01 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE bekymring for vekt ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (71 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,48 (KI 95 % -0,95 til -0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Yale-Brown-Cornell Eating Disorder Scale ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (86 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,36 (KI 95 % -0,78 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Depresjon BDI ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (157 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,28 (KI 95 % -0,60 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Innleggelse i behandlingsfasen
Studier (antall personer)
1 studie (109 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Innlagt i løpet av behandlingen: 207/1000
Effektestimater
Innlagt i løpet av behandlingen: 188 færre per 1000 (fra 62 færre til 2015 færre)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Service User Experience Helping Relationship Questionnaire ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,06 (KI 95 % -0,42 til 0,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Remisjon ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (215 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon ved oppfølging: 254/1000
Effektestimater
Oppnådd remisjon ved oppfølging: 175 flere per 1000 (fra 28 flere til 399 flere). Risk ratio 1,69 (KI 95 % 1,11 til 2,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende direkthet: både bulimi- og EDNOS-pasienter 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Overspisings-episoder (binges) frekvens ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (137 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,10 (KI 95 % -0,44 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere