Behandling anoreksi: Ungdomsfokusert psykologisk terapi sammenliknet med annen behandling

Populasjon: Barn og ungdom med anoreksi, 11-18 år
Intervensjon: Ungdomsfokusert psykologisk terapi
Sammenligning: Familieterapi
Basert på: NICE, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
BMI ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (139 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.43 (KI 95 % -0,77 til -0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: uklar allokering, uklar eller manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linja for ingen effekt klinisk viktig fordel (-0.5)
Utfall
Remisjon ITT ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon ved behandlingsslutt: 700/1000
Effektestimater
147 færre per 1000 (fra 273 færre til 7 flere). Risk ratio 0.79 (KI 95 % 0,61 til 1,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: uklar allokering, uklar eller manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser. 0.75
Utfall
BMI ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (129 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.18 (KI 95 % -0,53 til 0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: uklar allokering, uklar eller manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linja for ingen effekt klinisk viktig fordel (-0.5)
Utfall
Remisjon ITT ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon ved oppfølging: 588/1000
Effektestimater
41 flere per 1000 (fra 100 færre til 217 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: uklar allokering, uklar eller manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser 1.25