Behandling anoreksi: Styrketrening og vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og ungdom med restriktiv type anoreksi, 12-16 år
Intervensjon: Styrketrening med høy og lav intensitet og vanlig oppfølging
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: NICE, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
BMI ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (64 deltakere), 3 uker
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,21 (KI 95 % -0,70 til 0,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering. Manglende eller uklar blinding, uklart om baseline-målinger var like for intervensjons- og kontrollgruppe 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Livskvalitet: Fysisk fungering målt med SF-36 ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (22 deltakere), 3 uker
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,51 (KI 95 % -0,34 til 1,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering. Manglende eller uklar blinding, uklart om baseline-målinger var like for intervensjons- og kontrollgruppe 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Livskvalitet: Mental fungering målt med SF-36 ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (22 deltakere), 3 uker
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,25 (KI 95 % -0,58 til 1,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3 ,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering. Manglende eller uklar blinding, uklart om baseline-målinger var like for intervensjons- og kontrollgruppe 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
BMI 4 ukers oppfølging ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (36 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,53 (KI 95 % -1,19 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering. Manglende eller uklar blinding, uklart om baseline-målinger var like for intervensjons- og kontrollgruppe 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe