Behandling anoreksi: Psykologisk terapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdom og unge voksne
Intervensjon: Psykologisk terapi
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: van den Berg, 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Vektøkning ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
5 sammenlikninger (ukjent antall deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
g = -0.18, 95 % KI -0,41 til 0,06
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 pgs manglende presisjon: ukjent antall deltakere 3. Risiko for manglende presisjon: ukjent antall studier
Utfall
Symptomer på spiseforstyrrelse
Studier (antall personer)
4 sammenlikninger (ukjent antall deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
g = -0.01, 95 % -0,24 til 0,23
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 pga høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 pgs manglende presisjon: ukjent antall deltakere 3. Risiko for manglende presisjon: ukjent antall studier