Behandling anoreksi: Kognitiv trening (Cognitive remediation therapy) sammenliknet med historisk kontroll

Populasjon: Barn og unge under 18 år med anoreksi
Intervensjon: Kognitiv trening (Cognitive remediation therapy)
Sammenligning: Historisk kontroll (pre-post-måling)
Basert på: Tchanturia, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Mental fleksibilitet (set shifting)
Studier (antall personer)
4 studier (125 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig endring -0,03 (KI 95 % -0,48 til 0,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært alvorlige begrensninger ved studiedesignet: ikke RCT 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Sentral koherens
Studier (antall personer)
6 studier (272 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig endring 0,41 (KI 95 % 0,29 til 0,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært alvorlige begrensninger ved studiedesignet: ikke RCT 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Eksekutiv fungering (Behaviour Rating Inventory of Executive Function [BRIEF])
Studier (antall personer)
4 studier (148 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig endring 0,32 (KI 95 % 0,19 til 0,44)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært alvorlige begrensninger ved studiedesignet: ikke RCT 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Metacognitive Index (Behaviour Rating Inventory of Executive Function [BRIEF])
Studier (antall personer)
4 studier (148 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig endring 0,36 (KI 95 % 0,19 til 0,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært alvorlige begrensninger ved studiedesignet: ikke RCT 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Behavioural Regulation Index (Behaviour Rating Inventory of Executive Function [BRIEF])
Studier (antall personer)
4 studier (148 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig endring 0,31 (KI 95 % 0,13 til 0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært alvorlige begrensninger ved studiedesignet: ikke RCT 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere