Behandling anoreksi: Flerfamilieterapi (gruppeterapi med flere familier) sammenliknet med familieterapi

Populasjon: Ungdom med restriktiv type anoreksi eller EDNOS, gjennomsnittlig alder 15,7 år
Intervensjon: Familieterapi i grupper på 5-7 familier
Sammenligning: Familieterapi
Basert på: NICE, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon (ITT) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon: 585/1000
Effektestimater
Oppnådd remisjon: 181 flere per 1000 (fra 29 flere til 363 flere). Risk ratio 1,31 (KI 95 % 1,05 til 1,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
BMI endringsskåre ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,39 (KI 95 % 0,09 til 0,70)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
%mBMI endringsskåre ved behandlinsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0.45 (KI 95 % 0,14 til 0,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE (Eating Disorder Examination) Restriksjon endringsskårer ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,38 (KI 95 % 0,08 til 0,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE Bekymring for spising endringsskårer ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0.12 (KI 95 % -0,18 til 0,43
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type
Utfall
EDE Bekymring for figur endringsskårer ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,42 (KI 95 % 0,11 til 0,72)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE Bekymring for vekt endringsskårer ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,35 (KI 95 % 0,04 til 0,65)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Depresjon endringsskårer ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,28 (KI 95 % -0,02 til 0,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Ungdommens brukeropplevelse ved behandlingsslutt: skåre 27-32 på Client Satisfaction Questionnaire
Studier (antall personer)
1 studie (79 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Antall med skåre 27-32: 351/1000
Effektestimater
Antall med skåre 27-32: 42 færre per 1000 (fra 186 færre til 228 flere). Risk ratio 0,88 (KI 95 % 0,47 til 1,65)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Remisjon ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon ved oppfølging: 573/1000
Effektestimater
Oppnådd remisjon ved oppfølging: 201 flere per 1000 (fra 52 flere til 395 flere). Risk ratio 1,35 (KI 95 % 1,09 til 1,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
BMI ved 6 måneders oppfølging - endringsskåre
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,67 (KI 95 % 0,35 til 0,98)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
%mBMI ved 6 måneders oppfølging - endringsskåre
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,40 (KI 95 % 0,09 til 0,71)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE Restriksjon ved 6 måneders oppfølging - endringsskåre
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,37 (KI 95 % 0.06 til 0,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE Bekymring for spising ved 6 måneders oppfølging - endringsskåre
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,17 (KI 95 % -0,13 til 0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type
Utfall
EDE Bekymring for figur ved 6 måneders oppfølging - endringsskåre
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,42 (KI 95 % 0,12 til 0,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet: 120 anoreksipasienter og 40 med EDNOS restriktiv type 5. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe