Behandling anoreksi: Familieterapi sammenliknet med individualterapi

Populasjon: Barn og ungdom med anoreksi (gjennomsnittsalder 15 år)
Intervensjon: Familieterapi
Sammenligning: Individuell terapi
Basert på: NICE, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon (ITT): Vekt >=85% av ideell kroppsvekt (IBW), eller "good" eller "intermediate" utfall på Morgan-Russell
Studier (antall personer)
3 studier (179 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon: 506/1000
Effektestimater
Oppnådd remisjon: 228 flere per 1000 (fra 91 færre til 804 flere). Risk ratio 1,45 (KI 95 % 0,82 til 2,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, mangelfull randomiseringsmetode, utilgjengelig frafallsdata 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1 pga høy heterogenitet 7. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
BMI/Vekt
Studier (antall personer)
3 studier (160 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,51 (KI 95 % 0,19 til 0,82)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, mangelfull randomiseringsmetode, utilgjengelig frafallsdata 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 7. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Morgan-Russell gjennomsnittsskåre
Studier (antall personer)
1 studie (21 deltakere))
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,92 (KI 95 % 0,85 til 2,99)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil: uklar randomseringsmetode, blinding, og høyt frafall i begge grupper 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
EDE global skåre
Studier (antall personer)
1 studie (103 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,45 (KI 95 % -0,84 til -0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 4, 5, 7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding av deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 7. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Depresjon (BDI)
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,35 (KI 95 % -0,32 til 1,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, mangelfull randomiseringsmetode, utilgjengelig frafallsdata 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 7. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Remisjon ved 5 års oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (179 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon: 618/1000
Effektestimater
Oppnådd remisjon: 6 flere per 1000 (fra 124 færre til 167 flere). Risk ratio 1,01 (KI 95 % 0,80 til 1,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, mangelfull randomiseringsmetode, utilgjengelig frafallsdata 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 7. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
BMI eller vekt ved 5 års oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (150 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,24 (KI 95 % -0,08 til 0,56)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, mangelfull randomiseringsmetode, utilgjengelig frafallsdata 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 7. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE global skåre ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (93 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,23 (KI 95 % -0,63 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 4, 5, 7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding av deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 7. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Depresjon (BDI) ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,87 (KI 95 % 0,17 til 1,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, mangelfull randomiseringsmetode, utilgjengelig frafallsdata 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 7. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe