Behandling anoreksi: Familieterapi og vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Inneliggende jenter med anoreksi, 13-19 år
Intervensjon: Familieterapi og vanlig oppfølging
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: NICE, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon (ITT) målt som godt eller middels utfall på Morgan-Russell ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon: 167/1000
Effektestimater
233 flere per 1000 (fra 7 færre til 830 flere). Risk ratio 2.40 (KI 95 % 0,96 til 5,98)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 3. Mangel på presisjon; 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og klinisk viktig fordel eller ulempe (-0,5 og 0,5 (SGF) og 0,72 eller 1,25 (RR))
Utfall
BMI ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0.10 (KI 95 % -0,41 til 0,60)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 3. Mangel på presisjon; 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og klinisk viktig fordel eller ulempe (-0,5 og 0,5 (SGF) og 0,72 eller 1,25 (RR))
Utfall
Antall med >=BMI 10. prosentil (korrigert for alder og kjønn) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (59 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd BMI >= 10. prosentil: 276/1000
Effektestimater
Oppnådd BMI >= 10. prosentil: fra 257 flere per 1000 (fra 6 færre til 775 flere). Risk ratio 1,93 (KI 95 % 0,98 til 3,81)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 3. Mangel på presisjon; 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og klinisk viktig fordel eller ulempe (-0,5 og 0,5 (SGF) og 0,72 eller 1,25 (RR))
Utfall
Totalskåre på Eating Disorder Inventory ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (59 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0.03 (KI 95 % -0,48 til 0,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 3. Mangel på presisjon; 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og klinisk viktig fordel eller ulempe (-0,5 og 0,5 (SGF) og 0,72 eller 1,25 (RR))
Utfall
Global fungering målt med Global Outcome Assessment Scale ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (59 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,22 (KI 95 % -0,29 til 0,74)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 3. Mangel på presisjon; 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og klinisk viktig fordel eller ulempe (-0,5 og 0,5 (SGF) og 0,72 eller 1,25 (RR))
Utfall
Amenoré ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (59 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Antall med amenoré: 655/1000.
Effektestimater
Antall med amenoré: 288 færre per 1000 (26 færre til 439 færre). Risk ratio 0,56 (KI 95 % 0,33 til 0,96
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 3. Mangel på presisjon; 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og klinisk viktig fordel eller ulempe (-0,5 og 0,5 (SGF) og 0,72 eller 1,25 (RR))
Utfall
Innlagt ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (59 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Innlagt ved behandlingsslutt: 483/1000
Effektestimater
Innleggelse ved behandlingsslutt: 150 færre per 1000 (fra 304 færre til 145 flere). Risk ratio 0,69 (KI 95 % 0,37 til 1,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 3. Mangel på presisjon; 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og klinisk viktig fordel eller ulempe (-0,5 og 0,5 (SGF) og 0,72 eller 1,25 (RR))