Behandling anoreksi: Familieterapi for spiseforstyrrelser sammenliknet med generell familieterapi

Populasjon: Ungdom med anoreksi, 12-18 år
Intervensjon: Familiebasert terapi for spiseforstyrrelser (FBT-ED)
Sammenligning: Systemisk familieterapi (SyFT)
Basert på: NICE, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon (ITT), % av pasienter som oppnådde >=95 % ideell kroppsvekt, ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (164 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon: 244/1000
Effektestimater
Oppnådd remisjon: 73 flere per 1000 (fra 51 færre til 278 flere). Risk ratio 1,30 (KI 95 % 0,79 til 2,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: høy frafallsrate i begge grupper. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: kun 1 studie. 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
% av ideell kroppsvekt ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0.16 (KI 95 % -0,15 til 0,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: høy frafallsrate i begge grupper. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: kun 1 studie. 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE (Eating Disorder Examination) Global ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.26 (KI 95 % -0,58 til 0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: høy frafallsrate i begge grupper. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: kun 1 studie. 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Yale-Brown-Cornell Eating Disorder Scale ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,18 (KI 95 % -0,49 til 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: høy frafallsrate i begge grupper. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: kun 1 studie. 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Depresjon (BDI) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,09 (KI 95 % -0,22 til 0,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: høy frafallsrate i begge grupper. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: kun 1 studie. 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Livskvalitet Quality of life and enjoyment scale (kortversjon) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,15 (KI 95 % -0,46 til 0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: høy frafallsrate i begge grupper. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: kun 1 studie. 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Remisjon (ITT), % av pasienter som oppnådde >=95 % ideell kroppsvekt, ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (164 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon: 378/1000
Effektestimater
Oppnådd remisjon: 11 flere per 1000 (fra 113 færre til 197 flere). Risk ratio 1,03 (KI 95 % 0,70 til 1,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3 ,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: høy frafallsrate i begge grupper. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: kun 1 studie. 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
% av ideell kroppsvekt ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,16 (KI 95 % -0,15 til 0,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3 ,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: høy frafallsrate i begge grupper. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: kun 1 studie. 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
EDE (Eating Disorder Examination) Global ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,26 (KI 95 % -0,58 til 0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: høy frafallsrate i begge grupper. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: kun 1 studie. 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Generell psykopatologi målt ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,18 (KI 95 % -0,04 til 0,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: høy frafallsrate i begge grupper. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: kun 1 studie. 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Yale-Brown-Cornell Eating Disorder Scale ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,18 (KI 95 % -0,49 til 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: høy frafallsrate i begge grupper. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: kun 1 studie. 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Depresjon (BDI) ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,09 (KI 95 % -0,22 til 0,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: høy frafallsrate i begge grupper. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: kun 1 studie. 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Livskvalitet Quality of life and enjoyment scale (kortversjon) ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,15 (KI 95 % -0,46 til 0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: høy frafallsrate i begge grupper. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon: kun 1 studie. 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe