Behandling anoreksi: Familiebasert terapi (FBT) sammenliknet med familiebasert terapi og foreldreveiledning (FBT/IPC)

Populasjon: Barn og ungdom, 12-18 år
Intervensjon: Familiebasert terapi (Maudsleys FBT)
Sammenligning: Familiebasert terapi (Maudsleys FBT) med foreldreveiledning
Basert på: Fisher, 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (45 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Antall i remisjon: 17/35 (49 %)
Effektestimater
Antall i remisjon: 5/10 (50 %). Risk ratio 1,03 (KI 95 % 0,51 til 2,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar/høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (45 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Antall i remisjon: 7/35 (20 %)
Effektestimater
Antall frafall: 2/10 (20 %). Risk ratio 1,00 (KI 95 % 0,25 til 4,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar/høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Symptom på spiseforstyrrelser EDE (Eating Disorder Examination) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (36 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Relativ effekt: Gjennomsnitt (SD): 1,1 (1,4)
Effektestimater
Gjennomsnitt: 0,3 (0,4). Gjennomsnittlig forskjell (MD) −0,80 (KI 95 % −1,39 til −0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar/høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
BMI ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (36 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnitt (SD): 19 (1,4)
Effektestimater
Gjennomsnitt: 18,9 (1,2) Gjennomsnittlig forskjell (MD) −0,10 (KI 95 % −1,08 til 0,88)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar/høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie