Behandling anoreksi: Døgnbehandling sammenliknet med hovedsakelig poliklinisk behandling

Populasjon: Barn og ungdom med anoreksi, 11-23 år
Intervensjon: Døgnbehandling
Sammenligning: Aktiv dagbehandling eller kombinert kort innleggelse og dagbehandling
Basert på: Hay, 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Vekt/BMI ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (232 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,22 (KI 95 % -0,49 til 0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere. 4. Nedgradert -1; Variabelt nivå av spesialistkompetanse og behandlingsintensitet i sammenlikningsgruppa
Utfall
Acceptability, antall som fullførte behandlingen
Studier (antall personer)
3 studier (319 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Fullført behandling: 150/191 (79 %)
Effektestimater
Fullført behandling: 79/128 (62 %). Risk ratio 0,75, (KI 95 % 0,64 til 0,88)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 4
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding, høyt frafall. 4. Nedgradert -1; Variabelt nivå av spesialistkompetanse og behandlingsintensitet i sammenlikningsgruppa
Utfall
Klinisk respons: Vektstabilisering til normalvekt ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (82 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd vekstabilisering: 18/41 (44 %)
Effektestimater
Oppnådd vekstabilisering: 19/41 (46 %) Risk ratio 1,06 (KI 95 % 0,65 til 1,70)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere. 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun en studie
Utfall
Remisjon målt som middels skåre eller bedre på Morgan Russell outcome assessment schedule eller 95 % av forventet kroppsvekt ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (234 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon: 89/146 (61 %)
Effektestimater
Oppnådd remisjon: 49/88 (56 %) Risk ratio 0,93 (KI 95 % 0,73 til 1,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere. 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding, høyt frafall.
Utfall
Depresjon: alvorlighetsgrad ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (196 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,20 (KI 95 % -0,49 til 0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere. 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding, høyt frafall
Utfall
Psykiatriske symptomer: alvorlighetsgrad ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (227 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,17 (KI 95 % -1,04 til 0,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere. 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding, høyt frafall.
Utfall
Vekt/BMI 1 år etter behandlingsslutt eller 2 år etter behandlingsstart
Studier (antall personer)
1 studie (102 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,72 kg (KI 95 % -8,96 til 1,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere. 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil: uklar randomisering og allokering, manglende blinding, høyt frafall. 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun en studie