Behandling anoreksi: Døgnbehandling sammenliknet med behandling på dagsenter

Populasjon: Barn og ungdom med anoreksi, 11-18 år
Intervensjon: Døgnbehandling for vektstabilisering i spesialisthelsetjenesten
Sammenligning: Kort/delvis innleggelse/poliklinisk behandling
Basert på: Hay, 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Vekt eller BMI ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (161 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,30 (KI 95 % -0,87 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, uklar rapporteringsskjevhet
Utfall
Acceptability: antall som fullførte behandlingen
Studier (antall personer)
1 studie (172 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Fullført behandling: 81/87 (93 %)
Effektestimater
Fullført behandling: 85/85 (100 %) Risk ratio 1,07 (KI 95 % 1,01 til 1,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, uklar rapporteringsskjevhet.
Utfall
Klinisk respons: Vektstabilisering til innen normalområdet ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (172 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd vektstabilisering: 69/87 (79 %)
Effektestimater
Oppnådd vektstabilisering: 67/85 (79 %) Risk ratio 0,99 (KI 95 % 0,85 til 1,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, uklar rapporteringsskjevhet
Utfall
Remisjon målt som middels skåre eller bedre på Morgan Russell outcome assessment schedule
Studier (antall personer)
1 studie (167 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon: 33/82 (40 %)
Effektestimater
Oppnådd remisjon: 33/85 (39 %). Risk ratio 0,96 (KI 95 % 0,66 til 1,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, uklar rapporteringsskjevhet.
Utfall
Psykiatriske symptomer: insidens ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (140 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,10 (KI 95 % -3,05 til -1,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, uklar rapporteringsskjevhet.