Ekskluderte oversikter

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Pri
ID
Albano 2019
Søkedato
juli 2018
Tiltak
Selvhjelpsintervensjoner både alene og veiledet av en ikke-kliniker
Populasjon
Voksne og barn diagnostisert med anoreksi
Ekskludert
Ingen tall rapportert på studiene med ungdom
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
ikke relevant
Pri
juli 2019
Kommentar
ID
Chua 2019
Søkedato
mars 2019
Tiltak
Ulike universelle gruppeintervensjoner med hensikt å bedre kroppsbilde
Populasjon
Normalpopulasjon
Ekskludert
Overlapp med forebyggingsstudier
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
ikke relevant
Pri
november 2019
Kommentar
ID
Couturier 2013
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Utdatert
Type
systematisk oversikt
AMSTAR
ikke relevant
Pri
Kommentar
ID
Ho 2018
Søkedato
mai 2018
Tiltak
Internettbaserte selvhjelpsprogrammer for vektmonitorering
Populasjon
Ungdom mellom 12 og 18 år med overvekt
Ekskludert
Somatisk tilstand- overvekt
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
ikke relevant
Pri
desember 2018
Kommentar
ID
Lee, 2021
Søkedato
April, 2022
Tiltak
Urtemedisin
Populasjon
Barn med vanskelig spisemønster
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Pri
Kommentar
ID
Loucas 2014
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Utdatert
Type
AMSTAR
Ikke relevant
Pri
Kommentar
ID
Murray 2018
Søkedato
Juli 2017
Tiltak
Tiltak med flere komponeneter (fokus å atferd, diett og vekt)
Populasjon
Barn og ungdom mellom 10 og 19 år plaget med overvekt eller sykelig overvekt
Ekskludert
Somatisk tilstand- overvekt
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
ikke relevant
Pri
desember 2018
Kommentar
ID
Qiao 2014
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Utdatert
Type
AMSTAR
Pri
Kommentar
ID
Reinar 2016
Søkedato
november 2015
Tiltak
kognitiv atferdsterapi sammenlignet med annen psykoterapi for voksne personer med bulimia nervosa
Populasjon
Voksne
Ekskludert
Ikke barn og unge
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
ikke relevant
Pri
august 2017
Kommentar
ID
Richards 2018
Søkedato
mars 2017
Tiltak
Familieterapi for spiseforstyrrelser
Populasjon
Barn og unge (samt noen unge voksne) med anoreksi
Ekskludert
Overlapp med Ficher
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
ikke relevant
Pri
Kommentar
ID
SBU 2015
Søkedato
november 2015
Tiltak
Alle typer tiltak
Populasjon
Barn og unge (samt voksne)
Ekskludert
Ingen studier med barn og unge ble funnet- møtte ikke inklusjonskriteriene
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
ikke relevant
Pri
august 2017
Kommentar
ID
SBU 2019
Søkedato
2018
Tiltak
Populasjon
Barn og unge med spiseforstyrrelser
Ekskludert
Kvalitativ forskning
Type
Retningslinje (oversikt over oversikter)
AMSTAR
ikke relevant
Pri
august 2017
Kommentar
ID
Stice 2019
Søkedato
oktober 2018
Tiltak
Dissonans-baserte prevensjonsprogrammer for spiseforstyrrelser
Populasjon
Voksne, unge voksne og ungdommer som deltar på forebyggingsprogram for spiseforstyrrelser
Ekskludert
Mangler effektstørrelser av tiltakene
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
ikke relevant
Pri
mars 2019
Kommentar
ID
Strobel 2018
Søkedato
mai 2018
Tiltak
Tiltak for anoreksi
Populasjon
Gutter og voksne menn diagnostisert med anoreksi
Ekskludert
Rapporterer ikke effektstørrelser fra tiltakene
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
ikke relevant
Pri
desember 2018
Kommentar
ID
Sundhedsstyrelsen 2014
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Utdatert
Type
Retningslinje
AMSTAR
Pri
august 2017
Kommentar
ID
Sundhedsstyrelsen 2016
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
utdatert
Type
Retningslinje
AMSTAR
Pri
august 2017
Kommentar
ID
Vist 2015
Søkedato
februar 2015
Tiltak
Strukturert behandlingsopplegg med fokus på blodsukkerkontroll og regelmessige måltider og eller i kombinasjon med psykologisk behandling
Populasjon
Personer med spiseforstyrrelse og samtidig diabetes (alle typer)
Ekskludert
Ikke egne analyser for barn og unge
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
ikke relevant
Pri
2016
Kommentar
ID
Vist 2016
Søkedato
november 2015
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Unge over 16 år og voksne med bulimi
Ekskludert
Ingen analyser for barn og unge
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
ikke relevant
Pri
2016
Kommentar
ID
Watson 2013
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Utdatert
Type
AMSTAR
Pri
Kommentar