Tiltak for å øke etterlevelse av planlagt behandling etter utskrivelse fra akuttmottak sammenliknet med vanlig eller forsterket planlegging av oppfølging etter utskrivelse

Populasjon: Ungdom mellom 12 og 19 år innlagt på akuttavdeling ved generalistsykehus etter en episode selvskading, uavhengig intensjon om å dø eller ikke, og/eller med økt risiko for selvmordsatferd
Intervensjon: Tiltak for å øke etterlevelse av planlagt behandling etter utskrivelse fra akuttmottak
Sammenligning: Vanlig eller forsterket planlegging av oppfølging etter utskrivelse
Basert på: Hawton 2015 og NICE korttidsoppfølging oppdatert søk 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Repetisjon av selvskading - tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
3 av 29
Effektestimater
5 av 34; OR 0,67 (95% Ki 0,15 til 3,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -2 for høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Antall deltakere som møtte opp til minst en behandlingstime - tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
31 av 34
Effektestimater
27 av 29; OR 1,31 (95% KI 0,20 til 8,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -2 for høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer deltakerne møtte opp til - tidspunkt for oppfølging ved endt studie
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer ungdommene møtte opp til var 1,30 flere i intervensjonsgruppen (95% KI -1,28 til 3,88)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -2 for høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Fullført behandlingsforløpet - tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
16 av 34
Effektestimater
17 av 29; OR: 1,59 (95% Ki 0,59 til 4,33)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -2 for høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Oppmøte til psykoterapi etter utskrivelse - tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (181 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Ingen tall rapportert, men det oppgis at flere i intervensjonsgruppen møtte til psykoterapi
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Gjennomføring av kombinasjonsbehandling (medikamentell behandling + psykoterapi) etter utskrivelse
Studier (antall personer)
1 studie (181 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Ingen tall rapportert, men det oppgis at flere i intervensjonsgruppen gjennomførte kombinasjonsbehandlingen
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Gjennomførte selvmord - tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (76 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Ingen deltakere hadde tatt livet sitt
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (kun 1 studie). 2. Nedgradert -1 for mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -2 for høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert