Selvmordsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge i etterkant av selvmord i nær krets sammenliknet med vanlig oppfølging eller historisk sammenlikning

Populasjon: Barn og unge i barne- og ungdomsskolealder (under 17 år) som har mistet en venn eller foresatt i selvmord
Intervensjon: Selvmordsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge i etterkant av selvmord i nær krets
Sammenligning: Vanlig oppfølging eller historisk sammenlikning
Basert på: NICE 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvmord – tidspunkt for oppfølging 3 år
Studier (antall personer)
1 studie (89 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
3 av 270 (i studien regnet de med hele skolepopulasjonen)
Effektestimater
0 av 270; RR 0,14 (95% KI 0,01 til 2,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grann av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Depresjon (Children’s Depression Inventory, CDI) – tidspunkt for oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig 53,9 (SD 7,8)
Effektestimater
Gjennomsnittlig 44.1 (SD 8,7); Gjennomsnittlig forskjell -9,8 (95% KI -16,01 til -3,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grann av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Angst (The Revised Children’s Manifest Anxiety Scale, RCMAS) – tidspunkt for oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig 56,5 (SD 10,2)
Effektestimater
Gjennomsnittlig 39,6 (SD 10,6); Gjennomsnittlig forskjell -16,9 (95% Ki -25,9 til -7,9)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grann av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Post-traumatisk stress (The Childhood Posttraumatic Stress Reaction Index) – tidspunkt for oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig 17,8 (SD 9,1)
Effektestimater
Gjennomsnittlig 19,6 (SD 11,4); Gjennomsnittlig forskjell -16,9 (95% KI -5,67 til 9,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grann av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Sosial tilpasning (The Social Adjustment Inventory for Children and Adolescents, SAICA) – tidspunkt for oppfølging ved 12 uker
Studier (antall personer)
1 (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig 1,8 (SD 0,4)
Effektestimater
Gjennomsnittlig 1,6 (SD 0,2); Gjennomsnittlig forskjell -0,20 (95% KI-0,47 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grann av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Depresjon hos foreldre (målingsinstrument ukjent) – tidspunkt for oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig 9,7 (SD 4,5)
Effektestimater
Gjennomsnittlig 11,1 (SD 10,5); Gjennomsnittlig forskjell -1,40 (95% KI -3,53 til 6,33)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grann av manglende presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert