Screening for selvmordsrisiko sammenliknet med ingen screening

Populasjon: Ungdommer mellom 13 og 19 år
Intervensjon: Screening
Sammenligning: Ikke screening
Basert på: O`Connor 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Fordelaktige effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert
Utfall
Uønskede effekter- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 (2650 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Ikke rapportert (beskrives at ingen av studiene fant alvorlige uønskede effekter av screening)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse