Utsendelse av postkort for å forebygge repetisjon av selvskading etter utskrivelse sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdommer og unge voksne mellom 12 og 24 år som var innlagt på sykehus etter selvpåført forgiftning og/eller med historikk av selvmordstrusler, selvmordstanker, selvmordsforsøk og/eller selvskading, men der ungdommene ikke møtte kriteriene for hjelp i psykisk helsevern fordi de ikke ble vurdert som dårlige nok eller fikk hjelp andre steder
Intervensjon: Postkort alene eller postkort + vanlig oppfølging
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: NICE langtidsoppfølging oppdatert søk 2016 og O`Connor 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvmordsforsøk - tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (2465 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Studie 1: RR 1,44 (95% KI 0,36 til 5,76); Studie 2: rapportert som statistisk signifikant reduksjon i selvmordsforsøk per person og antall forsøk
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mulig mangel på overførbarhet (studie 2 er en ungdomspopulasjon i Teheran). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangelfull rapportering av effektestimat og mål på usikkerhet.
Utfall
Selvmordstanker - tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (2300 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Studie 2: rapportert som statistisk signifikant reduksjon i antall personer med selvmordstanker
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mulig mangel på overførbarhet (studie 2 er en ungdomspopulasjon i Teheran). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangelfull rapportering av effektestimat og mål på usikkerhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Selvskading (kutting) - tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (2300 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Studie 2: rapportert som ingen statistisk signifikant forskjell i selvkutting eller selvkutting - episoder per person
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mulig mangel på overførbarhet (studie 2 er en ungdomspopulasjon i Teheran). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangelfull rapportering av effektestimat og mål på usikkerhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert