Lokal respons til sammenfallende selvmord («suicide-clusters») (historisk sammenlikning)

Populasjon: Barn og unge i skolealder/mellom 10 og 24 år
Intervensjon: Lokal respons til sammenfallende selvmord («suicide-clusters»)
Sammenligning: Historisk sammenlikning
Basert på: NICE 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvmord (antall) – tidspunkt for oppfølging 4 år etter endt behandling
Studier (antall personer)
2 studier (581 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Studie 1: 3 tilfeller over 5 måneder før tiltaket; Studie 2: 4 tilfeller over 18 måneder før tiltaket
Effektestimater
Ingen selvmord etter
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 2. Nedgradert- 1 på grunn av presisjon - (få hendelser/kort oppfølgingstid).
Utfall
Selvmordsforsøk
Studier (antall personer)
1 studie (N er ukjent)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
4 selvmordsforsøk før
Effektestimater
1 selvmordsforsøk etter
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie). 2. Nedgradert- 1 på grunn av presisjon - (få hendelser/kort oppfølgingstid).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert