Effekter av kortvarig selvmordsforebyggende tiltak i tillegg til vanlig oppfølging  (færre enn 3 behandlingssesjoner) sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdom 12-19 år
Intervensjon: Effekter av kortvarig selvmordsforebyggende tiltak i tillegg til vanlig oppfølging  (færre enn 3 behandlingssesjoner)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Kothgassner, 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvskading
Studier (antall personer)
3 studier (648 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,11 (-0,07 til 0,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Trekk -1 for risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Selvmordstanker
Studier (antall personer)
4 (697 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,12 (-0,03 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Trekk -1 for risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjon
Studier (antall personer)
2 studier (285 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,65 (-0,40 til 1,70)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Trekk -1 for risiko for systematiske skjevheter 2. Trekk -1 for presisjon: bredt konfidensintervall 3. Trekk -1 for mangel på samsvar: heterogenitet