Kartleggingssamtale og risikovurdering med innslag av psykoterapeutiske elementer sammenliknet med en utvidet kartleggingssamtale og risikovurdering

Populasjon: Ungdommer mellom 12 og 18 år henvist for psykososial vurdering etter episode selvskading eller selvpåført forgiftning
Intervensjon: Kartleggingssamtale og risikovurdering med innslag av psykoterapeutiske elementer
Sammenligning: Utvidet kartleggingssamtale og risikovurdering
Basert på: Hawton 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Repetisjon av selvskading - tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
147 av 1000
Effektestimater
115 av 1000; OR 0,75 (95 % KI 0,18 til 3,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter (manglende blinding). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Repetisjon av selvskading - tidspunkt for oppfølging 24 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
7 av 35
Effektestimater
9 av 34; OR 0,69 (95 % KI 0,23 til 2,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter (manglende blinding). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Oppmøte til første behandlingstime etter utskrivelse
Studier (antall personer)
1 studie (70 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
265 av 1000
Effektestimater
199 av 1000; OR 5,12 (95% KI 1,70 til 15,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter (manglende blinding). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Gjennomført selvmord
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Ingen utfall rapportert, men forfatterne av primærstudien ble kontaktet og rapporterte at ingen hadde tatt livet sitt
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter (manglende blinding). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert