Hjemmebaserte familietiltak sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og ungdommer opptil 16 år med historikk av minst en episode selvpåført forgiftning
Intervensjon: Hjemmebaserte familietiltak
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Hawton 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Repetisjon av selvskading - tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (149 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
147 av 1000
Effektestimater
149 av 1000; OR 1,02 (95% KI 0,41 til 2,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter (manglende blinding). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Fullført behandling - tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (161 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
28 av 77
Effektestimater
39 av 84; OR 1,52 (95% KI 0,81 til 2,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter (manglende blinding). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Håpløshet - tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (148 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig skår på håpløshet var 0,20 høyere i intervensjonsgruppen (95% KI -0,91 til 1,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter (manglende blinding). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Selvmordstanker - tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (149 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig skår på selvmordstanker var 5,10 lavere i intervensjonsgruppen (95% KI -17,37 til 7,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter (manglende blinding). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Problemløsningsferdigheter - tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (162 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig skår på problemløsningsferdigheter var 0,30 lavere i intervensjonsgruppen (95% KI -2,68 til 2,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter (manglende blinding). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Selvmord - tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (162 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
1 gjennomført selvmord i intervensjonsgruppen
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter (manglende blinding). 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert