Gruppeterapi mot selvskading og selvmordstanker sammenliknet med aktiv kontroll

Populasjon: Ungdom 12-19
Intervensjon: Gruppeterapi
Sammenligning: annen behandling eller vanlig oppfølging
Basert på: Kothgassner, 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvskading
Studier (antall personer)
5 studier (619 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,11 (-0,12 til 0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for skjevheter
Utfall
Selvmordstanker
Studier (antall personer)
3 studier (491 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) -0,01 (-0,18 til 0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for skjevheter
Utfall
Depresjon
Studier (antall personer)
3 studier (491 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) -0,02 (-0,20 til 0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for skjevheter