Familieterapi mot selvskading og selvmordstanker sammenliknet med aktiv kontroll

Populasjon: Ungdom 12-19 år
Intervensjon: Familieterapi
Sammenligning: Annen behandling eller vanlig oppfølging
Basert på: Kothgassner, 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvskading
Studier (antall personer)
3 studier (725 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,06 ( -0,09 til 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Selvmordstanker
Studier (antall personer)
5 studier (894 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,58 (0,00 til 1,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter 2. Trekker -1 for mangel på samsvar: heterogenitet
Utfall
Depresjon
Studier (antall personer)
4 studier (854 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,15 (-0,11 til 0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Trekker -1 for risiko for systematiske skjevheter