Dialektisk atferdsterapi tilpasset ungdommer («DBT-A») sammenliknet med annen psykologisk terapi

Populasjon: Ungdommer mellom 12 og 19 år med historikk av flere episoder med selvskading
Intervensjon: Dialektisk atferdsterapi tilpasset ungdommer («DBT-A»)
Sammenligning: Ukentlig individualterapi alene eller i kombinasjon med familieterapi
Basert på: Hawton 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Repetisjon av selvskading - tidspunkt for oppfølging 16 uker og 6 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (105 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
151 av 1000
Effektestimater
113 av 1000; OR 0,72 (95% KI 0,12 til 4,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Hyppighet av selvskading
Studier (antall personer)
2 studier (104 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig hyppighet av episoder med selvskading i intervensjonsgruppen var 0,79 lavere (95% KI -2,78 til 1,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Antall oppmøter til individualterapi - tidspunkt for oppfølging 16 uker og 6 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall som møtte opp til individualterapi i intervensjonsgruppen var 9,14 (95% KI -4,39 til 22,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Antall oppmøter til familieterapi - tidspunkt for oppfølging 16 uker og 6 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall som møtte opp til familieterapi var 0,93 i intervensjonsgruppen (95% KI -7,01 til 8,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (svært bredt konfidensintervall).
Utfall
Antall oppmøter til gruppetimer - tidspunkt for oppfølging 16 uker
Studier (antall personer)
1 studie (77 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall som møtte opp til gruppetimer var 10,70 i intervensjonsgruppen (95% KI 9,73 til 12,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Antall oppmøter til møter om medikamentell behandling - tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (29 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall som møtte opp til møter om medikamentell behandling var 0,80 i intervensjonsgruppen (95 % KI -1,07 til 2,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Antall telefonkontakter fra ungdommene - tidspunkt for oppfølging 16 uker
Studier (antall personer)
1 studie (77 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall telefonkontakter fra ungdommene var 0,20 lavere i intervensjonsgruppen (95% KI -2,19 til 1,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Depresjon (depresjon subskala Humøret ditt/MFQ) - tidspunkt for oppfølging 16 uker
Studier (antall personer)
1 studie (77 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig depresjonsskåre var 2,39 lavere i intervensjonsgruppen (95 % KI -5,02 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Håpløshet - tidspunkt for oppfølging mellom 16 uker og 12 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (101 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
SMD: -0,13 (95 % Ki -0,93 til 0,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Selvmordstanker - tidspunkt for oppfølging mellom 16 uker og 12 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (100 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
SMD -0,62 (95% Ki -1,07 til -0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Gjennomførte selvmord - tidspunkt for oppfølging mellom 16 uker og 24 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Ingen tall rapportert, men forfatterne ble kontaktet og opplyste at ingen deltakere hadde tatt livet sitt
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få hendelser).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert