Dialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT-A) mot selvskade og selvmordstanker sammenliknet med annen/vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdom 12-19 år
Intervensjon: Dialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT-A)
Sammenligning: annen behandling eller vanlig oppfølging
Basert på: Kothgassner, 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvskading
Studier (antall personer)
2 studier (250 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,51 (0,18 til 0,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Trekker -1 for mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Selvmordstanker
Studier (antall personer)
3 studie (270 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,48 (0,17 til 0,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Trekker -1 for mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Depresjon
Studier (antall personer)
2 studier (97 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,11 (-0,69 til 0,91)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Trekker -3 for mangel på presisjon: få deltakere/ bredt konfidensintervall