Ekskluderte oversikter

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Andriessen 2019
Søkedato
Artikler fra 1984 til 2018
Tiltak
Gruppe (forskjellige settinger)
Populasjon
Etterlatte etter selvmord 14-68 år
Årsak for eksklusjon
Ingen egne resultater for barn
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
01.12.20
Kommentar
ID
Brauch 2012
Søkedato
Artikler publisert innen de siste 10 årene (dato ikke spesifisert)
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi (CBT), Dialektisk atferdsterapi (DBT) eller Problemløsningsterapi (PST)
Populasjon
Ungdom og unge voksne med historikk av selvskading, men vurdert som ikke intensjon om å ta livet sitt
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekt av Hawton 2015
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Calear 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil 31. desember 2014
Tiltak
Psykososiale tiltak (terapi eller psykoedukasjon, eller støtte til førstelinjen)
Populasjon
Ungdom og unge voksne mellom 12 og 25 år med selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvskading med intensjon om suicid
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekt av andre systematiske oversikter
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Corcoran 2011
Søkedato
Artikler publisert opptil våren 2010
Tiltak
Psykososiale intervensjoner
Populasjon
Barn og ungdom i alderen 10-18 med selvmordstanker og/eller selvmordsatferd
Årsak for eksklusjon
Overflødig - gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Briggs 2019
Søkedato
januar 1970 til mars 2017
Tiltak
Psykoterapi, psykodynamisk: redusere selvmord og selvskading
Populasjon
barn, ungdom, voksne
Årsak for eksklusjon
Usikker rapportering av barn og unge
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
01.12.20
Kommentar
ID
Cusimano 2011
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2009
Tiltak
Skolebaserte forebyggende tiltak
Populasjon
Ungdom i alderen 12-18 år
Årsak for eksklusjon
Overflødig - gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Inagaki 2019
Søkedato
Artikler publisert opp til 2015
Tiltak
Oppfølging for å forhindre nye selvmordsforsøk
Populasjon
Høy risiko-pasienter fra akutten
Årsak for eksklusjon
Ukjent alder, ingen egne tall for barn
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
01.12.20
Kommentar
ID
Devenish 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2016
Tiltak
Selektive og universelle forebyggingsprogrammer eller psykoterapi rettet mot å redusere depresjonssymptomer og derigjennom forebygge selvmordsproblematikk
Populasjon
Ungdom mellom 11 og 19 år med depresjonsproblematikk
Årsak for eksklusjon
Møter ikke inklusjonskriteriene - barn og unge med annen hovedtilstand (depresjon)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Frey 2017
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Familiebaserte tiltak med hensikt å redusere selvmordstanker- og atferd
Populasjon
Familier der et familiemedlem sliter med selvmordstanker- og atferd
Årsak for eksklusjon
Møter ikke DARE-kriteriene for systematisk oversikt
Type
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Inagaki 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2013
Tiltak
Intervensjoner satt i gang ved akuttmottak etter selvmordsforsøk
Populasjon
Alle aldre, minst et selvmordsforsøk innen en måned før studien etterfulgt av innleggelse ved akuttmottak
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekt av Hawton 2015
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Labelle 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2014
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi (CBT)
Populasjon
Ungdom i alderen 12-18 med selvmordsproblematikk
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekt av Hawton 2015
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Melia 2020
Søkedato
31 juli 2018
Tiltak
Mobil teknologi i forebygging av selvmord
Populasjon
Ikke spesifisert alder
Årsak for eksklusjon
Ingen egne tall for barn og unge
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
01.12.20
Kommentar
ID
Mo 2018
Søkedato
Artikler publisert fra 1906 opptil 19. desember 2017
Tiltak
Selvmordsforebygging: skolebasert tiltak, skolepersonell ("gate-keepers")
Populasjon
Barn og unge i grunnskolen
Årsak for eksklusjon
Ikke systematisk oversikt - møter ikke DARE-kriteriene
Type
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Ougrin 2011
Søkedato
Artikler publisert opptil desember 2009
Tiltak
Psykologiske og psykososiale manualbaserte intervensjoner
Populasjon
Barn og unge opp til 18 år med minst en episode selvskading
Årsak for eksklusjon
Overflødig- gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
McCabe 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2017
Tiltak
Kortvarige intervensjoner rettet mot mennesker med økt selvmordsrisiko
Populasjon
Alle vurdert som å ha økt risiko for selvmord
Årsak for eksklusjon
Kun en artikkel så på ungdom men uten egne resultater
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
01.12.20
Kommentar
ID
Ougrin 2012
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2011
Tiltak
Psykologiske/psykososiale intervensjoner eller medikamentell behandling
Populasjon
Ungdom med historikk av selvskading
Årsak for eksklusjon
Overfløding - Ougrin 2015 er en oppdatering av denne systematiske oversikten
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Robinson 2018
Søkedato
til september 2017
Tiltak
Forebygging av selvmord: kortvarige tiltak, safety program, kognitiv terapi. Grupper ++
Populasjon
Ungdom og voksne
Årsak for eksklusjon
Overflødig, det som er relvant er dekket av andre oversikter, desutten blander de studier med voksne og barn så vi kan ikke bruke analysene.
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
01.12.20
Kommentar
ID
Perry 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2015
Tiltak
Digitale intervensjoner
Populasjon
Barn, ungdom og unge voksne med selvmordsproblematikk
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekt av Witt 2017
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Torok 2019
Søkedato
mai 2018
Tiltak
skolebaserte programmer: gatekeeping program
Populasjon
skolebarn
Årsak for eksklusjon
De måler utfallet på de voksne. Gatekeeping er er dekket av Pistone.
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
01.12.20
Kommentar
ID
Robinson 2011
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2010
Tiltak
Psykologiske/psykososiale intervensjoner eller medikamentell behandling rettet spesifikt mot selvmordsproblematikk
Populasjon
Barn, ungdom og unge voksne med selvmordsrelatert atferd (intensjon ikke spesifisert) innen 6 mnd før studien startet. Studier rettet mot klinikere som jobber med selvmordsproblematikk også inkludert
Årsak for eksklusjon
Overflødig - gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Robinson 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil juli 2011
Tiltak
Skolebaserte tiltak
Populasjon
Skoleelever mellom 8. og 12. klasse (vanligvis mellom 12 og 18 år)
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekt av SBU 2015
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
SBU 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2015
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn, ungdom og voksne under 60 år
Årsak for eksklusjon
Overflødig - undersøker ikke effekt av tiltak
Type
Systematisk oversikt over studier som undersøker opplevelser og erfaringer
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Smedslund 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2015
Tiltak
Sekundærforebyggende psykososiale tiltak
Populasjon
Alle aldre, selvskadings- og selvmordsproblematikk
Årsak for eksklusjon
Overflødig - vår oversikt omfatter Hawton 2015 og SBU 2015, og vi ekskluderer Inagaki 2015 og Soomro 2015
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Soomro 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2013
Tiltak
Ikke-medikamentelle intervensjoner
Populasjon
Ungdom og voksne som med vilje har skadet seg selv, studier der minst 51 % er over 15 år
Årsak for eksklusjon
Overflødig- mangler studier på barn og unge under 18 år
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Wei 2015
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Skolebaserte tiltak
Populasjon
Ungdommer
Årsak for eksklusjon
Selvmord sannsynligvis knyttet til fysiske sykdommer
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar