Tiltak mot depresjon hos barn og unge med ervervet hjerneskade

Her omtaler vi oppsummert forskning om effekt av ikke-medikamentelle tiltak mot depresjon hos barn og unge med ervervet hjerneskade, som er utfyllende i forhold til hva som rapporteres i hovedkapittelet om depresjon. Forskning oppsummert i dette kapittelet er ikke gradert, men vi oppgir kvaliteten på hver enkel systematiske oversikt med AMSTAR-skår.

En systematisk oversikt av god kvalitet (AMSTAR 10 av 11) har søkt etter studier som har evaluert slike behandlingsformer (1). Tiltakene det ble søkt etter, var psykologisk terapi og andre behandlingsformer som treningstiltak og elektrokonvulsiv terapi. 

 

Effekter av ikke-medikamentelle tiltak for depresjon hos barn og unge med ervervet hjerneskade

Mange med hjerneskade har også depresjon, og det er behov for kunnskap om hvilke behandlingsformer som er best egnet for denne gruppen av barn og unge. Til tross for å ha utført et systematisk og omfattende søk, fant oversiktsforfatterne ingen slike studier. Hvilke behandlingsformer som har best effekt mot depresjon hos barn og unge med ervervet hjerneskade, er dermed usikkert, og det er behov for mer forskning.

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Ida Sund Morken, tidligere rådgiver ved RBUP Øst og Sør, Astrid Dahlgren, tidligere seksjonsleder ved RBUP Øst og Sør / tidligere redaktør Tiltakshåndboka og Brynhildur Axelsdottir, seniorrådgiver ved RBUP Øst og Sør.


(1) Gertler P, Tate RL & Cameron ID. Non-pharmacological interventions for depression in adults and children with traumatic brain injury (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2015;12:1-68.

08.03.2022  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send