Kostnadseffektivet ved forebyggende tiltak mot angstlidelser hos barn og unge

En systematisk oversikt av Vartiainen og kollegaer (1) (AMSTAR 6 av 11) ble inkludert i oppdateringen i 2022. Formålet med oversikten var å undersøke om forebyggende angsttiltak er kostnadseffektive.

Oversikten omfatter 5 studier; 3 RCT’er og 2 modellbaserte studier med 1263 barn i alderen 4-12 år. De inkluderte studiene omfattet et universelt skolebasert tiltak (FRIENDS), ett selektivt tiltak (Cool Little Kids; et psykologledet foreldrekurs) og 2 indikerte tiltak (kognitiv atferdsterapi (KAT), gruppeterapi gitt til foreldre og barn separat, med telefonoppfølging for foreldre).

Resultatene viste at universelle skolebaserte tiltak mot angst ikke var mer kostnadseffektive enn vanlig undervisning. Selektive foreldreopplæringstiltak og indikerte forebyggingstiltak basert på kognitiv atferdsterapi gitt til barn og foreldre var sannsynligvis kostnadseffektive sammenliknet med vanlig eller ingen behandling. Forfatterne konkluderer med at foreldreopplæring og tiltak basert på kognitiv atferdsterapi med forsiktighet kan tolkes som effektive måter å forebygge angst hos barn og unge på. Kunnskapsgrunnlaget knyttet til kostnadseffektivitet er imidlertid svakt siden det er basert på få og små studier med kort oppfølgingstid.

 


(1) Vartiainen AK, Kuvaja-Köllner V, Rantsi M, Rissanen E, Luntamo T m.fl. Review: Economic evidence of preventicve interventions for anxiety disorders in children and adolescents – a systematic review. Child Adolesc Ment Health. 2021, 4: 378-388.

02.01.2023  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send