Terapeutiske spill (gaming) sammenliknet med historisk kontroll

Populasjon: Unge med angst (13-22 år)
Intervensjon: Terapeutiske spill (gaming)
Sammenligning: Ingen behandling
Basert på: Townsend 2022
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Angstsymptomer (STAI, GAD-7, SCAS) etter endt behandling; RCT
Studier (antall personer)
3 studier (242 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,05 (KI 95 % -0,31 til 0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere Lav i2
Utfall
Angstsymptomer (STAI, MASC) etter endt behandling; historisk kontroll
Studier (antall personer)
2 studier (66 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,54 (KI 95 % -1,88 til 0,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av observasjonsstudier 3. Nedgradert -1 på grunn av høy heterogenitet Høy i2