Teknologibasert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med standard CBT eller ingen behandling

Populasjon: Barn med angstlidelser
Intervensjon: Teknologiassistert CBT
Sammenligning: Annen aktiv eller ingen behandling
Basert på: Cervin, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Tilfriskning primær angstlidelse (strukturert diagnostisk intervju)
Studier (antall personer)
9 studier (711 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Odds ratio 4,73 (KI 95 % 3,11 til 7,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heteroegenitet 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning alle angstlidelser
Studier (antall personer)
8 studier (690 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Odds ratio 3,32 (KI 95 % 1,95 til 5,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heteroegenitet 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Angstsymptomer selvrapport
Studier (antall personer)
9 studier (655 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,13 (95 % KI -0,03 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heteroegenitet 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Angstsymptomer pårørenderapport
Studier (antall personer)
7 studier (590 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,27 (95 % KI 0,04 til 0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heteroegenitet 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Angstsymptomer klinikervurdert (CGAS)
Studier (antall personer)
7 studier (572 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -4,38 (95 % KI -6,65 til -2,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heteroegenitet 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)