Skolebaserte forebyggingstiltak sammenliknet med vanlig undervisning, ingen eller annen behandling

Populasjon: Barn og unge med eller uten angstlidelse, eller i risikogruppe for å utvikle en angstlidelse (og depresjon)
Intervensjon: Skolebaserte forebyggingstiltak
Sammenligning: Vanlig, annen eller ingen behandling
Basert på: Werner-Seidler, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Angstsymptomer, klinikervurdert. Overordnet effektstørrelse, etter endt behandling
Studier (antall personer)
72 effektstørrelser fra 59 studier (>21000 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,18 (KI 95 % 0,12 til 0,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angstsymptomer, klinikervurdert. Korttidsoppfølging 0-6 md
Studier (antall personer)
29 effektstørrelser (ukjent ant. deltakere, men flere tusen)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,19 (KI 95 % 0,12 til 0,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angstsymptomer, klinikervurdert. Medium oppfølgingstid 6-12 md
Studier (antall personer)
31 effektstørrelser (ukjent ant. deltakere, men flere tusen)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,23 (KI 95 % 0,10 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angstsymptomer, klinikervurdert. Lang oppfølgingstid, over 12 md
Studier (antall personer)
8 effektstørrelser (ukjent ant. deltakere, men minimum 400)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,11 (KI 95 % 0,03 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter