Psykologiske tiltak for emosjonsregulering og angst sammenliknet med ingen/annen behandling

Populasjon: Unge med symptomer på angst (og depresjon)
Intervensjon: Psykologiske tiltak (ulik art)
Sammenligning: Ingen/annen behandling
Basert på: Daros, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Angstsymptomer
Studier (antall personer)
90 studier (>11000 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,29 (KI 95 % 0,12 til 0,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Emosjonsdysregulering
Studier (antall personer)
13 studier (788 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,54 (KI 95 % 0,30 til 0,78)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Disengagement ER skills
Studier (antall personer)
83 studier (ukjent antall deltakere, men flere tusen)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,24 (KI 95 % 0,15 til 0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Økning i engagement ER skills
Studier (antall personer)
82 studier (ukjent antall deltakere, men flere tusen)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,26 (KI 95 % 0,15 til 0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene