Psykologisk terapi sammenliknet med medikamentell behandling

Populasjon: Barn og unge mellom 7 og 17 år diagnostisert med sosial fobi, separasjonsangst eller generalisert angst
Intervensjon: Psykologisk behandling (kognitiv atferdsterapi og sosial ferdighetstrening inkludert)
Sammenligning: Medikamentell behandling (SSRI preparater)
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon av den primære angstdiagnosen- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
2 studier (362 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
398 per 1000
Effektestimater
243 flere per 1000 (KI 95% 167 til 1369 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser)
Utfall
Remisjon av den primære angstdiagnosen- tidspunkt for oppfølging 6 år
Studier (antall personer)
1 studie (162 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
519 per 1000
Effektestimater
26 færre per 1000 (KI 95% 156 færre til 151 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser) 3. Nedgradert -1 på grunn av kun en studie
Utfall
Remisjon av den primære angstdiagnosen- tidspunkt for oppfølging 6 år
Studier (antall personer)
1 studie (272 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
504 per 1000
Effektestimater
15 flere per 1000 (KI 95% 96 færre til 151 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser) 3. Nedgradert -1 på grunn av kun en studie
Utfall
Frafall av alle årsaker- etter endt behandling
Studier (antall personer)
2 studier (374 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
193 per 1000
Effektestimater
106 færre per 1000 (KI 95% 160 færre til 44 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser)
Utfall
Selvmordstanker- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (272 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 10,53 (KI 95% 0,59 til 188,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser) 3. Nedgradert -1 på grunn av kun en studie
Utfall
Selvmordsatferd- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (272 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Ingen hendelser i noen av gruppene
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser) 3. Nedgradert -1 på grunn av kun en studie
Utfall
Alvorlige bivirkninger
Studier (antall personer)
1 studie (272 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,19 (KI 95% 0,01 til 3,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser) 3. Nedgradert -1 på grunn av kun en studie
Utfall
Observatørrapportert funksjon- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
2 studier (362 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
1,73 gjennomsnittlig høyere (KI 95% 4,34 lavere til 7,8 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser)
Utfall
Pasientrapporterte angstsymptomer- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (90 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
15,6 poeng i gjennomsnitt
Effektestimater
1,6 gjennomsnittlig høyere (KI 95% 2,593 lavere til 6,13 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser) 3. Nedgradert -1 på grunn av kun en studie
Utfall
Foreldrerapporterte angstsymptomer- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (272 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
58,1 i gjennomsnitt
Effektestimater
1,2 gjennomsnittlig høyere (KI 95% 2,52 lavere til 4,92 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser) 3. Nedgradert -1 på grunn av kun en studie