Psykoedukasjon sammenliknet med individuell eller familiebasert kognitiv atferdsterapi

Populasjon: Barn og unge mellom 7 og 14 år diagnostisert med angstlidelse
Intervensjon: Psykoedukasjon
Sammenligning: Individuell eller familiebasert kognitiv atferdsterapi
Basert på: Socialstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Andel som ikke lenger har angst som hoveddiagnose- tidspunkt for oppfølging 16 uker
Studier (antall personer)
1 studie (161 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
55-57 %
Effektestimater
Absolutt effekt/risk KI 20 % enheter færre
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet. 2. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon.
Utfall
Andel som ikke lenger har angst som hoveddiagnose- tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (161 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
58-61 %
Effektestimater
Absolutt effekt/risk KI 15 % enheter færre
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet. 2. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon.
Utfall
Angstsymptomer (multidimensional anxiety scale)- tidspunkt for oppfølging 16 uker
Studier (antall personer)
1 studie (161 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-11,8
Effektestimater
5,3 enheter høyere
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet. 2. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon.
Utfall
Angstsymptomer (multidimensional anxiety scale)- tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (161 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-16,1-(-13,6)
Effektestimater
0,7 til 1,8 enheter høyere
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet. 2. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon.