Psykodynamisk terapi sammenliknet med ingen behandling (venteliste)

Populasjon: Barn og unge mellom 4 og 10 år diagnostisert med angstlidelse
Intervensjon: Psykodynamisk terapi
Sammenligning: Ingen behandling (venteliste)
Basert på: Socialstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon angstdiagnose- etter endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (27 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
75% flere
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av design (observasjonsstudier), samt for mangel på presisjon (få deltakere) 4. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser)
Utfall
Symptomforandring- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
2 studier (41 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
0,93 standardisert gjennomsnittlig forskjell bedring (KI 95% 0,16 til 1,17) 0,15 standardisert gjennomsnittlig forskjell bedring (KI 95% -0,65 til 0,9)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av design (observasjonsstudier), samt for mangel på presisjon (få deltakere) 3. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser) 4. Nedgradert på grunn av heterogenitet (mangel på samsvar)
Utfall
Funksjon- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (14 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
1,1 standardisert gjennomsnittlig forskjell bedring3 (p<0,049)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av design (observasjonsstudier), samt for mangel på presisjon (få deltakere) 3. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser)
Utfall
Frafall- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (30 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
11% høyere
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av design (observasjonsstudier), samt for mangel på presisjon (få deltakere) 3. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/ hendelser)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse