Oppmerksomt nærvær (mindfulness) sammenliknet med ingen eller annen behandling (de fleste deltakerne er uten angstdiagnose)

Populasjon: Barn og unge med symptomer av angst 7-18 år
Intervensjon: Mindfulness based intervention
Sammenligning: Ingen eller annen behandling
Basert på: Ruiz-Iniguez 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Angstsymptomer
Studier (antall personer)
18 studier (1275 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0.013 (-0,10, 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter