Oppmerksomt nærvær (mindfulness) sammenliknet med ingen eller annen behandling

Populasjon: Ungdom 12-25 år med klinisk diagnose angst
Intervensjon: Oppmerksomt nærvær (mindfulness)
Sammenligning: Ingen eller annen behandling
Basert på: Zhou 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Angstsymptomer
Studier (antall personer)
14 studier (1489 deltakere
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,14 (KI 95% -0,24 til -0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter