Oppmerksomhetsmodifisering (attention bias modification (ABM)) sammenliknet med ingen behandling eller trening på oppmerksomhetskontroll

Populasjon: Barn og unge (gjennomsnittsalder 9 til 16 år) med angst
Intervensjon: Oppmerksomhetsmodifisering (Attention bias modification)
Sammenligning: Oppmerksomhetstrening (Attention Control Training) eller ingen behandling
Basert på: Hang 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Angstsymptomer etter endt behandling, klinikervurdert
Studier (antall personer)
14 studier (749 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,20 (KI 95 % -0,01 til 0,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1.
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 pga risiko for systematiske skjevheter Lav i2
Utfall
Angstsymptomer, klinikervurdert, etter fjerning av statistisk uteligger
Studier (antall personer)
13 studier (686 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,26 (KI 95 % 0,07 til 0,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1.
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 pga risiko for systematiske skjevheter Lav i2
Utfall
Angstsymptomer, selvrapport eller foreldrerapport
Studier (antall personer)
13 studier (818 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g -0,04 (KI 95 % -0,19 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for publikasjonsbias 3. Nedgradert -2 for høy risiko for systematiske skjevheter Lav i2
Utfall
Oppmerksomhet mot fare
Studier (antall personer)
12 studier (639 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,44 (KI 95 % 0,14 til 0,74)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 pga risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for publikasjonsbias I2 69,3