Musikkterapi sammenliknet med vanlig eller ingen behandling

Populasjon: Barn og unge med symptomer på angst
Intervensjon: Musikkterapi
Sammenligning: Ingen/annen behandling
Basert på: Belski 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Angstsymptomer (STAIC-T, HADS) -lavere skår er forbedring
Studier (antall personer)
2 studier (244 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnitt Goldbeck: 44,7 (SD 12,1), Kwok: 9,88 (SD 4,18)
Effektestimater
Gjennomsnitt Goldbeck: 42,6 (SD15,7) Kwok: 9,01 (SD 4,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere