Kombinasjonsbehandling (sertralin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet med sertralin alene

Populasjon: Barn og unge mellom 7 og 17 år, gjennomsnittsalder 10,7 år, diagnostisert med angstlidelse
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (sertralin + kognitiv atferdsterapi)
Sammenligning: Sertralin alene
Basert på: Wang 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Primær angst, klinikerrapportert- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,46 (KI 95% -0,70 til -0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Funksjonsnivå- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,34 (KI 95% -0,58 til -0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Remisjon- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,78 (KI 95% -0,69 til 4,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Respons- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,32 (KI 95% -1,12 til 1,55)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Frafall- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,71 (KI 95% 0,35 til 1,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Mage og appetitt- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,01 (KI 95% 0,62 til 1,65)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Uønsket atferdsendring- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,82 (KI 95% 1,20 til 2,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Søvnproblemer- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,73 (KI 95% 0,35 til 1,50)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Forkjølelse og infeksjoner- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,49 (KI 95% 0,94 til 2,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Tretthet- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,20 (KI 95% 0,06 til 0,70)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Svimmelhet, synsforstyrrelser og hodepine- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,81 (KI 95% 0,43 til 1,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Selvskadingsproblematikk, selvmordstanker, selvmordsatferd- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (273 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Ingen hendelser
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.