Kombinasjonsbehandling (sertralin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet med kognitiv atferdsterapi alene

Populasjon: Barn og unge mellom 7 og 17 år, gjennomsnittsalder 10,7 år, diagnostisert med angstlidelse
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (sertralin + kognitiv atferdsterapi)
Sammenligning: Kognitiv atferdsterapi alene
Basert på: Wang 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Primær angst, rapportert av kliniker- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (272 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,69 (95 % KI -0,93 til -0,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon. Få deltakere og kun 1 studie. 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Funksjonsnivå- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (272 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,479 (95 % KI -0,70 til -0.23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon. få deltakere og kun 1 studie. 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Remisjon- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (272 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR: 0,45 (95% KI 0,36 til 0,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon. få deltakere og kun 1 studie. 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Respons- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (272 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,27 (95% KI 1,09 til 1,49)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon. få deltakere og kun 1 studie. 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Frafall
Studier (antall personer)
2 studier (327 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,99 (95% KK 0,77 til 5,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon. Få deltakere og kun 1 studie. 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Mage og appetitt- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studier (279 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,42 (95% KK 0,84 til 2,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon. få deltakere og kun 1 studie. 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønsket atferdsendring- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studier (279 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 3,82 (95% KK 2,23 til 6,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon. få deltakere og kun 1 studie. 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Søvnproblemer- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studier (279 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,95 (95% KK 0,64 til 1,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon. få deltakere og kun 1 studie. 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Forkjølelse og infeksjoner- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studier (279 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 3,23 (95% KK 1,05 til 9,90)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon. få deltakere og kun 1 studie. 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Svimmelhet, synsforstyrrelser og hodepine- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studier (279 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,49 (95% KK 0,72 til 3,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon. Få deltakere og kun 1 studie. 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Selvskadingsproblematikk og selvmordsatferd- og tanker- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studier (279 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,99 (95% KK 0,29 til 3,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon. få deltakere og kun 1 studie. 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.