Kombinasjonsbehandling (fluoksetin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet kognitiv atferdsterapi alene

Populasjon: Ungdommer med skolevegring og diagnostisert med en angstlidelse
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (Fluoksetin + kognitiv atferdsterapi)
Sammenligning: Kognitiv atferdsterapi alene
Basert på: Wang 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Fungering- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,13 (95 % KI -0,74 til 0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) og kun 1 studie.
Utfall
Respons- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,71 (95% KI 0,69 til 4,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) og kun 1 studie.
Utfall
Remisjon- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,24 (95% KI 0,06 til 0,99)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) og kun 1 studie.
Utfall
Frafall- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,54 (95% KI 0,60 til 3,88)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) og kun 1 studie.