Kognitiv restrukturering sammenliknet med ingen behandling, nøytral eller negativ trening

Populasjon: Barn 6-18 år med angst
Intervensjon: Kognitiv restrukturering (cognitive modification bias)
Sammenligning: Ingen behandling/nøytral eller negativ trening
Basert på: Krebs, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Feiltolkning (interpretation bias)
Studier (antall personer)
25 (1658 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,70 (-0,88, -0,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angstsymptomer
Studier (antall personer)
17 (1234 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,17 (-0,31, -0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter