Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste eller ingen behandling

Populasjon: Barn og unge mellom 4 og 18 år (gjennomsnittsalder mellom 5,4 og 15,8 år) diagnostisert med angstlidelse
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Venteliste eller ingen behandling
Basert på: Wang 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Primær angst, selvrapportert- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
41 studier (2297 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,77 (KI 95% -1,06 til -0,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Primær angst, foreldrerapportert- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
27 studier (1540 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,88 (KI 95% -1,23 til -0,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Primær angst, foreldrerapportert- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
27 studier (1540 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,88 (KI 95% -1,23 til -0,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Primær angst, klinikerrapportert- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
32 studier (1926 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -1,38 (KI 95% -1,95 til -0,81)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Funksjonsnivå- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
18 studier (937 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,80 (KI 95% -1,41 til -0,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Sosial fungering- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
9 studier (385 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,02 (KI 95% -0,77 til 0,74)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene 2. Nedgradert -1 på grunn av alvorlig mangel på presisjon (bredt konfidensintervall og liten utvalgsstørrelse)
Utfall
Tilfredshet- oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (146 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,90 (KI 95% -0,58 til 1,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av alvorlig mangel på presisjon (bredt konfidensintervall og liten utvalgsstørrelse)
Utfall
Respons- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
14 studier (733 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 4,72 (KI 95% 2,39 til 9,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Frafall
Studier (antall personer)
29 studier (1345 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,19 (KI 95% 0,81 til 1,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av alvorlig mangel på presisjon (bredt konfidensintervall og liten utvalgsstørrelse) 3. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet