Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med protokollbasert behandling (uten elementer av KAT)

Populasjon: Barn og unge med en angstlidelse
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: protokollbasert behandling (uten elementer av KAT)
Basert på: James 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Reduksjon i angst, barnets rapportering. Etter endt behandling
Studier (antall personer)
6 studier (399 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,09 (KI 95% -0,40 til 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere
Utfall
Reduksjon i angst, foreldrerapportert. Etter endt behandling
Studier (antall personer)
6 studier (423 klienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,13 (KI 95% -0,33 til 0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 3
Middels
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (remisjon) av alle angstdiagnoser. Etter endt behandling
Studier (antall personer)
4 studier (401 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
607 per 1000
Effektestimater
579 per 1000 OR 0.89 (95% KI 0,35 til 2,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 4. Stor variasjon i behandlingseffekt på tvers av studier (inkonsistens)
Utfall
Frafall. Oppfølgingstid ukjent
Studier (antall personer)
7 studier (515 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
115 per 1000
Effektestimater
171 per 1000 OR 1.58 (KI 95% 0,61 til 4,13
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 4. Stor variasjon i behandlingseffekt på tvers av studier (inkonsistens)